کولت نگهدارنده ابزار می باشد که هدف آن نگهداری ابزار در جای دقیق و محکم است وسیله ای برای اتصال ابزار به شفت موتور اسپیندل برای هم مرکز کردن می باشد