از فرز انگشتی برای منبت کاری ،ظریف کاری های نجاری،قالب سازی و .... استفاده میشود . فرز انگشتی از یک موتور کوچک و چند چرخ دنده درون خود بهره می برد تا شفت اصلی دستگاه را بچرخاند یکی از موارد انتخاب فرز انگشتی سرعت فرز انگشتی در دقیقه است