لقمه های سندبلاست که بر روی فرز سندبلاست نصب میشود میتوان فراوری سندبلاست را بروی بافت سنگ ایجاد کرد که نتیجه آن ایجاد یک سطح بافت دار و نیمه مات روی سنگ است فراوری سندبلاست جهت افزایش اصطکاک و جلوگیری از لغزندگی سنگ مورد استفاده قرار می گیرد