پروفیل زن پرتابل ابزاری قابل حمل است که جهت ابزار زدن لبه سنگ مورد استفاده قرار می گیرد


Techinical data
Voltage(by area) (110V,115V,120V,127V,220V,230V,240V)
Power 2000W
No Load Rev Speed 0-8500RPM
Max. Stone Thickness 40mm
Diamond Grinding Wheel External diameter under 100mm
Weight 19kg