رابط شلنگ تک هد و دو هد جهت انتقال ماده خنک کننده که آب است به قطعات دستگاه های مختلف سنگبری استفاده میشود