فرآیندی که طی آن لایه ای از روی سنگ برداشته میشود جهت ایجاد سطح صاف و صیقلی را پولیش می گویند که میزان صافی این سطح با ابزاری دیجیتالی به نام ساب سنج سنجیده می شود