وکیوم اسلب دستی (قاپک) جهت جابه جایی و حمل سنگ اسلب به صورت دستی استفاده می شوند این وکیوم ها با چسبیدن به سطح سنگ و ایجاد اصطکاک بسیار بالا حمل شدن آنها را فراهم می کنند