کلمپ جا به جایی دستگاهی به منظور جابه جایی چندین عدد سنگ اسلب استفاده میشود این تعداد بستگی به تحمل وزن کلمپ دارد که معمولا در تناژ 1 تن و 3 تن موجود است