به دو صورت دستی و ماشینی روی سنگ اجرا می شود که در روش دستی از مواد سیلیس و در روش ماشینی از ساچمه های آهنی و لقمه استفاده می گردد. سنگ مورد استفاده برای فرآوری سندبلاست و مخصوصا صادرات آن بیشتر شامل ، و سنگهایی که تم رنگی طوسی و مشکی دارند، می باشد.